“Læren fra corona-pandemien” – 27/5 2024

Konference hos CEPOS

Links til oplæg:

Del 1: https://www.youtube.com/live/vzScldgCV9g
Frederik Waage – Bør erstatningerne ved epidemier ændres?
Jørgen Grønnegaard Christensen – Håndteringen af pandemier og kriser: Covid-19-erfaringen
Michael Bang Pedersen – Hvad har vi lært om kriseadfærd under coronapandemien?

Del 2: https://www.youtube.com/live/NLGyNZFNTr8
Michael Bergman – Den økonomiske politik under Covid-19
Kjeld Møller Pedersen – De langsigtede konsekvenser af nedlukningen

Del 3: https://www.youtube.com/live/8_ISHWtlkrQ
Lars Johnung – Virkede nedlukning og var den prisen værd?
Stinus Lindgren – Politiske erfaringer fra pandemien ift. at håndtere fremtidige pandemier og kriser

Spørgsmål fra foreningen:

Spørgsmål fra foreningens formand til Michael Bang:
“Jeg var også med på Christiansborg den 3. maj sidste år, hvor du også udtalte dig omkring det her med, at man ikke oplyste omkring bivirkninger og sådan noget, for at højne vaccine-tilliden. Når vi nu står her i dag, og der ikke er nogen der ønsker at evaluere på os og hvad der skal ske med os, mener du så stadig at det var en rigtig beslutning, at man ikke oplyste befolkningen om bivirkningerne? Og tror du, det har gavnet eller skadet vaccinetilslutningen i dag? Og hvad mener du, der skal ske med os? Er det noget, man skal gøre noget ved det her?”
Svar: Man kan sige, for det første så tror jeg aldrig jeg har sagt, at det var en god idé ikke at oplyse om bivirkningerne. Men jeg tror, det er rigtigt, at man fra den helt centrale del af regeringens side oversolgte vaccinerne, og at man ikke havde fokus på, i særdeleshed det her med, at de ikke stoppede smitte. Fordi det var så og sige, det der var… eller det betød blandt andet, at vi blev nødt til at lukke ned der igen i november 2021. Hvordan man præcis skal håndtere de udfordringer, som i står med og som jeg har meget meget stor sympati for, det er lidt uden for mit felt. Men det er klart, at det er meget meget væsentligt at være fuldstændig transparent, også omkring de potentielle bivirkninger der er, det er jeg meget enig i.”

Spørgsmål fra foreningen formand til Kjeld Møller Pedersen:
”Jeg hæfter mig ved at du slår nogle data op omkring senfølge-patienter. Men findes der slet ikke noget for dem, der er kommet til skade af vaccinerne? Er der ingen opgørelse over dem og hvad de fejler? Jeg ved at der er nogle indberetninger ved Lægemiddelstyrelsen. Men følges det?”
Svar: “Ja. Jeg var inde og kigge efter det, og kunne simpelthen ikke lige finde noget. Og når jeg siger lige, så vil det sige, at jeg har ikke brugt rigtig meget tid, men jeg brugte faktisk en hel del tid, netop for at tage de ting med. Og noget af det jeg stødte på… altså igen, for mig at se, der skal det have en hvis kvalitet, før jeg vil videreformidle det, og det føler jeg mig ikke overbevist om. Men jeg fandt noget.”

Uddrag fra oplæg:

Uddrag fra Stinus Lindgrens oplæg:
“Noget af det der jo også er ret vigtigt, når man laver en stor udrulning af vacciner, vi kender det fra vaccinationsprogrammerne generelt, når man ruller noget ud i befolkningen, så har man selvfølgelig også et ansvar for at følge op på gode ting og dårlige ting, og det gælder selvfølgelig også dem, der er ramt af bivirkninger. Og alle vacciner der virker har også bivirkninger, al medicin der virker har bivirkninger, det ved vi jo. Spørgsmålet er altid: Hvor hyppige er de? Hvor alvorlige er de? Det gælder også for Panodilen, der har bivirkninger. Kemo har bivirkninger. Det er bare forskellige skala og derfor bruger vi dem til forskellige ting. Det gælder selvfølgelig også vacciner. Og derfor er det selvfølgelig vigtigt, at vi følger op på dem, der kommer til os og siger: ‘Vi har de her symptomer efter vaccinen – hvad gør vi?’. Og vi er selvfølgelig ikke læger, så vi kan ikke vurdere, om det har med vaccinen at gøre eller ej. Men vi må sige, at det her skal håndteres. Det er da vores ansvar. Altså jeg vil sige, uanset hvad årsagen er, til at folk er syge, hvis folk er syge, så er det vores ansvar at prøve at hjælpe dem. Det er jo derfor vi har et sundhedsvæsen. Så det er da klart.”

Kilde CEPOS.dk