Kontakt foreningen på:

kontakt@bivc19vac.dk

Drejer din henvendelse sig om medier, udtalelser mv.:
Skriv att formand i emnefeltet

Drejer din henvendelse sig om økonomi, medlemshåndtering, foredrag, vedtægter mv.:
Skriv att kasserer i emnefeltet

kontakt@bivc19vac.dk