Indberetning og erstatning

De offentlige myndigheder bruger indberetninger til Lægemiddelstyrelsen, samt ansøgninger om patienterstatning, til at få en fornemmelse af, hvor mange der er ramt af bivirkninger. I Danmark indsamles der på nuværende tidspunkt ikke viden om de bivirkningsramte på anden vis. Der er desværre en stor underrapportering af vaccineskader og bivirkninger, hvilket gør det svært at få det fulde overblik over hyppigheden og alvoren af vaccinebivirkningerne. Det er derfor vigtigt, at man registrerer sine bivirkninger.

Indberetning og erstatning vaccineskader

INDBERETNING AF BIVIRKNINGER HOS LÆGEMIDDELSTYRELSEN

”Du bør kontakte læge, hvis du oplever længerevarende symptomer eller alvorlige symptomer, efter at du er blevet vaccineret. Hvis lægen har en formodning om, at symptomer er en bivirkning til vaccinen, skal lægen indberette det til Lægemiddelstyrelsen.”
Lægemiddelstyrelsen

Der er skærpet indberetningspligt til indberetning af bivirkninger efter Covid-19 vaccination, så din læge kan ikke fralægge sig ansvaret for at indberette dine bivirkninger. Det kan dog være svært at få sin læge til at anerkende, at man kan være blevet syg af vaccination mod Covid-19. Derfor er det smart at indberette sine bivirkninger selv, hvis man vil være sikker på, at alle bivirkninger indberettes. Har man været syg i lang tid, fået flere bivirkninger, oplevet forværring eller fået diagnosticeret nogle af sine symptomer, opfordrer vi til, at man laver en ny indberetning.

ANSØGNING OM ØKONOMISK ERSTATNING HOS PATIENTERSTATNINGEN

Du er berettiget til at modtage erstatning, hvis du har lidt et økonomisk, fysisk eller psykisk tab. Et økonomisk tab kan være i form af tabt arbejdsfortjeneste, tabt erhvervsevne, forsørgertab ved dødsfald og udgifter til medicin, fysioterapi med mere, som man har fået som følge af sin skade. Fysiske og psykiske tab dækker over varige fysiske eller psykiske mén, samt svie og smerte.

Hovedkriteriet for at modtage erstatning for bivirkninger efter vaccination er, at du har pådraget dig en skade af bivirkningerne og har resulteret i et forringet helbred. Det kan dog være svært at bevise, at det er vaccinationen, der har gjort en syg. Det er ikke nok, at der er tidsmæssig sammenhæng. Der skal også være overvejende sandsynlighed for, at skaden er opstået som følge af vaccinationen. Dette vurderes af Patienterstatningen og tager udgangspunkt i ens journaler, samt om ens bivirkninger fremgår af EMA’s officielle produktresumé.

Hvis du ansøger om patienterstatning inden for 3 år fra vaccinationstidspunktet, vil du have mulighed for at modtage kompensation, hvis en eller flere af dine symptomer kommer på den officielle liste over anerkendte bivirkninger indenfor de første 10 år. Det kan derfor være en god idé at søge om erstatning, selvom man ved, at ens symptomer ikke er anerkendt som vaccinebivirkninger endnu. Har man løbende fået flere bivirkninger, oplevet forværring eller fået diagnosticeret nogle af sine symptomer, skal man søge erstatning på en ny, for at være berettiget til erstatning for den specifikke bivirkning, i tilfælde af at den kommer på listen over anerkendte bivirkninger.