Forskning

I Danmark forskes der endnu ikke i årsager til vaccineskader og helbredelse heraf. Vi lægger derfor løbende links op til international forskning heri.

Ligesom inden for enhver anden forskning, er forskere uenige i de fremkomne resultater. Vi linker udelukkende til publiceret fagfællebedømt (peer reviewed) forskning.

Du kan læse peer reviewed studier og publikationer på den internationale patientforenings hjemmeside her.

Forskning i vaccinebivirkninger

HJÆLP OS MED AT INDSAMLE VIDEN OM VACCINEBIVIRKNINGER

Udfyld vores spørgeskemaundersøgelse og vær med til at hjælpe forskerne, med at blive klogere på årsagen til at nogle bliver ramt af vaccinebivirkninger, så de kan hjælpe os med at finde behandling og forebygge nye tilfælde.

Du kan også deltage i international forskning gennem den internationale patientforenings hjemmeside her.

BIVIRKNINGER

Listen over symptomer, der rapporteres som mulige bivirkninger til Covid-19 vaccinerne, er meget lang.
Symptomerne kan opstå øjeblikkeligt fra vaccinationstidspunktet eller starte efter en periode.

Selvom vaccineskadede (med alvorlig og/eller vedvarende sygdom efter deres vaccinationer) ser ud til at have mange bivirkninger til fælles, har kombinationen af symptomer en tendens til at være unik fra patient til patient. Der kan altså være stor forskel på hvilke bivirkninger man er ramt af og ligeledes hvilken behandling man har brug for, uanset om man har fået en Covid-19 vaccine fra Pfizer, Moderna, AstraZeneca eller Johnson & Johnson.

Nogle af de indrapporterede symptomer omfatter:

 • Hjerteproblemer
 • Brystsmerter
 • Åndenød
 • Blodpropper
 • Lungeproblemer
 • Svimmelhed
 • Hovedpine
 • Søvnproblemer
 • Tinnitus/mistet hørelse
 • Øjensygdomme
 • Lys-/lydsensitivitet
 • Led-/muskelsmerter
 • Kraftnedsættelse
 • Muskelspasmer
 • Føleforstyrrelser
 • Nerveskader/-smerter
 • Småfiber Neuropati
 • Burning Mouth Syndrom
 • Kløende/brændende hud
 • Udslæt
 • Varme-/kuldeintolerance
 • Autoimmune sygdomme
 • Myalgisk Encefalomyelitis
 • Ekstrem fatigue
 • Hjernetåge
 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Stort hårtab
 • Hormonelle problemer
 • Blødningsforstyrrelser
 • Fødevareintolerance
 • Allergier
 • Kvalme
 • Stofskifteproblemer
 • Svækket immunforsvar
 • Cancer

Se React19’s udvidede liste over vedvarende bivirkninger fra deres patientbaserede spørgeskemaundersøgelse her.