Behandling

Internationale studier indikerer, at behandlinger rettet mod samme type bivirkning ikke nødvendigvis har effekt på alle med denne bivirkning. Indtil forskning har fastslået årsag til og helbredelse af bivirkninger efter Covid-19 vaccination, og de danske sundhedsmyndigheder tilbyder behandling heraf, er de bivirkningsramte overladt til sig selv i forhold til at afsøge og afprøve behandlingstilbud.

Vi lægger løbende links op til behandlinger og behandlingssteder, der har vist effekt på patienter med bivirkninger efter Covid-19 vaccination.

Behandling af vaccineskader

NOGLE BIVIRKNINGSRAMTE HAR HAFT GAVN AF:

  • Hvile
  • Vitaminer, mineraler og kosttilskud
  • Antiinflammatoriske naturpræparater
  • Antiinflammatorisk kost
  • Antihistaminer
  • Antioxidanter
  • Faste
  • Akupunktur
  • Lungefysioterapi
  • Ergoterapi

Bemærk at der er tale om erfaringer indsamlet fra bivirkningsramte, og at informationer du finder på hjemmesiden, ikke er erstatning for medicinsk behandling, diagnose og/eller behandling fra en læge. Det anbefales kraftigt, at du til enhver tid først konsulterer en læge, inden du reagerer på oplysninger indsamlet via foreningen og dens medlemmer.